VIDEO

Wydarzenia i opinie w Polsat News

Od kilkunastu lat Polsat News jest głównym źródłem informacji dla prawie co czwartego obywatela Polski. Skąd bierze się taka popularność kanału?

Profil stacji

Polsat News powstał w 2008 roku i przejął wszystkie funkcje informacyjne, które wcześniej spoczywały na barkach głównego kanału Polsatu. Początkowo w stacji pracowali tacy dziennikarze jak Tomasz Lis, a program stacji był skupiony wokół głównego wydania „Wydarzeń”. W miarę upływu czasu oferta stacji była konsekwentnie i regularnie poszerzana. Wprowadzono nie tylko programy publicystyczne, ale też debaty z udziałem dziennikarzy i ekspertów czy bloki programowe z wiadomościami z zagranicy. W tym celu stacja nawiązała współpracę z CNN i otworzyła ośrodki w Rzymie, Brukseli, a także Waszyngtonie, Berlinie i wcześniej w Moskwie. Efektem w 2019 roku, Polsat został uznany za najbardziej wiarygodne źródło informacji w Polsce, a sam kanał za przedstawiający informacje w sposób najbardziej obiektywny.

Polsat News zatrudnia ponad 400 osób i może się pochwalić rzeszą współpracowników w wielu stolicach Europy i na świecie, a także regionalnymi ośrodkami, między innymi w Gdańsku, Poznaniu czy Zakopanem. Ramówka w dni powszednie jest podzielona na blok – poranny, popołudniowy oraz wieczorny. W weekendy struktura programowa ulega zmianie i główny nacisk jest położony na programy publicystyczne oraz debaty. W stacji pracują tak znani dziennikarze, jak Dorota Gawryluk czy Agnieszka Mosór.

Telewizja cyfrowa

Od niedawna PolsatNews można oglądać bezpłatnie za pośrednictwem telewizji naziemnej. Wynika to z faktu przejścia z sygnału analogowego na cyfrowy.

Główną wadą sygnału analogowego jest słaba ochrona przed zakłóceniami, a także dość szerokie pasmo częstotliwości radiowej wymagane do nadawania jednego kanału. Przy sygnale analogowym dość trudno jest stworzyć usługę wygodną dla użytkownika i operatora (np. wdrożenie możliwości szybkiego łączenia i rozłączania pakietów kanałów). Ponadto telewizja analogowa potrzebuje nadajników dużej mocy o dużym zasięgu.

Sygnał cyfrowy jest pozbawiony tych wad. Główną zaletą telewizji cyfrowej jest możliwość kompresji sygnału przy użyciu nowoczesnych algorytmów (na przykład MPEG). Kompresując sygnał w zakresie częstotliwości jednego analogowego kanału telewizyjnego, można dopasować do 10 kanałów cyfrowych o w przybliżeniu tej samej jakości obrazu. Jak dokładnie zakodować i skompresować sygnał, określa jeden standard. Obecnie w Europie główną rodziną standardów jest DVB – produkt międzynarodowego konsorcjum DVB Project. Rodzina obejmuje standardy telewizji satelitarnej, naziemnej, kablowej i mobilnej, różniące się stopniem kompresji, odpornością na zakłócenia i innymi parametrami (w zależności od używanego medium transmisyjnego).